Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Trzcianka
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzcianki

Gmina Trzcianka

Rada Miejska

Zarządzenia Burmistrza

Finanse i mienie

Oświadczenia majątkowe

Ogłoszenia, informacje »

Nabór pracowników »

Ochrona środowiska »

Gospodarka odpadami

Informacja publiczna »

Zgromadzenia publiczne

Oświata

Kultura

Inne

Wybory Powszechne, Referenda, Konsultacje »

Powszechny Spis Rolny 2020

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Urząd Miejski Trzcianki: Uprawnienia osób z dysfunkcją wzroku i słuchu

INFORMACJA
O UPRAWNIENIACH OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU I SŁUCHU 
PODCZAS ZAŁATWIANIA SPRAW W URZĘDZIE MIEJSKIM TRZCIANKI  

1 kwietnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243), która uprawnia osoby niesłyszące, niedosłyszące oraz głuchoniewidome, podczas załatwiania spraw w organach administracji publicznej, do skorzystania:

1/  z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z zachowaniem prawa swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się;

2/  z pomocy osoby przybranej, którą może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę niepełnosprawną w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy;

3/ ze środków wspierających komunikowanie się, tj. poprzez korzystanie z poczty elektronicznej, przesyłanie wiadomości tekstowych SMS i faksów.

Bezpłatna pomoc przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), które łącznie z dowodem osobistym, należy przedstawić do wglądu przy załatwianiu sprawy.

Osoba niepełnosprawna powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza do właściwego w sprawie organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić osobiście lub za pośrednictwem osoby przybranej:

- w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki (parter)

- pocztą elektroniczną na adres: oswiata@trzcianka.pl lub strazmiejska@trzcianka.pl

- telefonicznie na numer: 67 352 73 11

- przesyłając wiadomość tekstową SMS na numer: 668 559 158 lub 668 568 543

- przesyłając faks na numer: 67 216 37 50

Do zgłoszenia wymagane są następujące dane osoby niepełnosprawnej:

1/ imię i nazwisko,

2/ adres zamieszkania ,

3/ numer PESEL,

4/ numer telefonu kontaktowego.

Niezbędne jest ponadto wskazanie przez osobę niepełnosprawną oczekiwanego terminu wizyty w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz wybranej metody komunikowania się, którą może być:

  • polski język migowy (PJM);
  • system językowo-migowy (SJM);
  • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Niezwłocznie po ustaleniu terminu przybycia tłumacza wybranego z rejestru Wojewody Wielkopolskiego, pracownik przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę niepełnosprawną. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji świadczenia osobie niepełnosprawnej (np. kłopot w pozyskaniu tłumacza w terminie dogodnym dla osoby niepełnosprawnej), zostanie ona zawiadomiona o powyższym wraz z uzasadnieniem przyczyny oraz ustalony zostanie możliwy termin realizacji świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM zapewnia Burmistrz Trzcianki, a także Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance, os. Słowackiego 24.

wstecz