Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Trzcianka
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzcianki

Gmina Trzcianka

Rada Miejska

Zarządzenia Burmistrza

Finanse i mienie

Oświadczenia majątkowe

Ogłoszenia, informacje »

Nabór pracowników »

Ochrona środowiska »

Gospodarka odpadami

Informacja publiczna »

Zgromadzenia publiczne

Oświata

Kultura

Inne

Wybory Powszechne, Referenda, Konsultacje »

Powszechny Spis Rolny 2020

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Gospodarka odpadami: Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST


Wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.
Przypominamy osobom fizycznym i osobom prawnym posiadającym nieruchomości zlokalizowane na terenie gminy Trzcianka, na których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, o konieczności złożenia informacji o miejscu i ilości posiadanego azbestu.

  • osoby fizyczne, niebędąca przedsiębiorcami przedkładają corocznie w terminie do 31 stycznia burmistrzowi informację o wyrobach zawierających azbest. Powyższą informację sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
  • osoby prawne obowiązane są złożyć informację Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Podstawa prawna: § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31)
Wzór ankiety zawierającej informację o wyrobach zawierających azbest można pobrać w Urzędzie Miejskim Trzcianki, biuro nr 001 lub z poniższego załącznika:
Informacja o wyrobach zawierających azbest (FORMULARZ)

Termin i sposób załatwienia sprawy: niezwłocznie.
Miejsce i sposób składania dokumentów: w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka lub u Sołtysa.

wstecz