Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Trzcianka
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzcianki

Gmina Trzcianka

Rada Miejska

Zarządzenia Burmistrza

Finanse i mienie

Oświadczenia majątkowe

Ogłoszenia, informacje »

Nabór pracowników »

Ochrona środowiska »

Gospodarka odpadami

Informacja publiczna »

Zgromadzenia publiczne

Oświata

Kultura

Inne

Wybory Powszechne, Referenda, Konsultacje »

Powszechny Spis Rolny 2020

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Gospodarka odpadami » PSZOK

Gospodarka odpadami: PSZOK

PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

znajduje się na miejscu dawnego miejsko- gminnego składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych w Trzciance przy ul. Wieleńskiej.
Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Trzcianka, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy.
Z nieruchomości zamieszkałych do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:
 • papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
 • w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
 • poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony – w limitowanej ilości 8 szt. na gospodarstwo domowe w każdym roku
 • kalendarzowym,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – w limitowanej ilości 200 kg na gospodarstwo domowe w
 • każdym roku kalendarzowym,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • inne nie wymienione powyżej odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach,
Odpady przyjmowane są bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Mieszkaniec zobowiązany jest jedynie przetransportować odpady do PSZOK-u. Należy pamiętać, iż w PSZOK nie są przyjmowane odpady komunalne zmieszane.
PSZOK jest czynny w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w poniedziałki i soboty w godzinach od 09:00 do 14:00.
 

wstecz