Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Trzcianka
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzcianki

Gmina Trzcianka

Rada Miejska

Zarządzenia Burmistrza

Finanse i mienie

Oświadczenia majątkowe

Ogłoszenia, informacje »

Nabór pracowników »

Ochrona środowiska »

Gospodarka odpadami

Informacja publiczna »

Zgromadzenia publiczne

Oświata

Kultura

Inne

Wybory Powszechne, Referenda, Konsultacje »

Powszechny Spis Rolny 2020

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Inne: Przeprowadzone kontorle

  2020
obrazek INFORMACJA POKONTROLNA z kontroli projektu RPWP.09.02.01-30-0031/17-00 „Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
obrazek Protokół kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
  2019
obrazek Wystąpienie pokontrolne z kontroli Straży Miejskiej w Trzciance z dnia 27.11.2019 r.
obrazek Protokół z przeprowadzonej kontroli KOW - podmoitu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna - 17.10.2019 r.
obrazek Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Trzciance 09.10.2019 r.
obrazek Protokół z kontroli - Kontrola w zakresie wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym za okres 01.01.2018-31.12.2018
obrazek Wystąpienie pokontrolne NIK - prawidłowość udzielania zamówień publicznych przez gminę Trzcianka
obrazek Informacja Pokontrolna dotycząca realizacji projektu pt. "Poprawa dostępu dzieci do edukacji poprzez utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Trzcianka"
obrazek Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 20.08.2019 r. - ocena stanu sanitarno-techninczego kąpieliska Stara Plaża na jeziorze Sarcz w Trzciance
obrazek Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 20.08.2019 r. - ocena stanu sanitarno-techninczego kąpieliska Logo nad Jeziorem Długim w Trzciance
obrazek Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 20.08.2019 r. - ocena stanu sanitarno-techninczego kąpieliska Nowa Plaża na jeziorze Sarcz w Trzciance
obrazek Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 30.07.2019 r. - ocena stanu sanitarno-techninczego kąpieliska Logo nad Jeziorem Długim w Trzciance
obrazek Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 30.07.2019 r. - ocena stanu sanitarno-techninczego kąpieliska Nowa Plaża na jeziorze Sarcz w Trzciance
obrazek Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 30.07.2019 r. - ocena stanu sanitarno-techninczego kąpieliska Stara Plaża na jeziorze Sarcz w Trzciance
obrazek Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 16.07.2019 r. - ocena stanu sanitarno-techninczego kąpieliska Logo nad Jeziorem Długim w Trzciance
obrazek Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 16.07.2019 r. - ocena stanu sanitarno-techninczego kąpieliska Nowa Plaża na jeziorze Sarcz w Trzciance
obrazek Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 16.07.2019 r. - ocena stanu sanitarno-techninczego kąpieliska Stara Plaża na jeziorze Sarcz w Trzciance
obrazek Zalecenia pokontrolne - sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
obrazek Protokół z kontroli podmiotu, w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie-użyteczna
  2018
obrazek Wystąpienia pokontrolne- Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy Trzcianka za 2016 r.
  2017
obrazek Protokół z kontroli - Kontrola wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi
obrazek Protokół z kontroli podmiotu, w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie - użyteczna
obrazek Protokół z kontroli płatnika składek: Urząd Miejski Trzcianki, 64-980 Trzcianka, Gen. Władysława Sikorskiego 7
obrazek Protokół z przeprowadzonej kontroli KOW
obrazek Wystąpienie pokontrolne NIK - działania z zakresu lokalnych form ochrony przyrody
obrazek Protokół z kontorli Straży Miejskiej w Trzciance - 10.10.2017 r.
  2016
obrazek Protokół z kontorli podmiotu, w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie - użyteczna
obrazek Protokół z kontroli podmiotu - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu
obrazek Wystąpienie pokontrolne - Realizacja zadań określonych ustawami: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaeniu ścieków oraz Prawo wodne
   

wstecz