Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Trzcianka
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzcianki

Gmina Trzcianka

Rada Miejska

Zarządzenia Burmistrza

Finanse i mienie

Oświadczenia majątkowe

Ogłoszenia, informacje »

Nabór pracowników »

Ochrona środowiska »

Gospodarka odpadami

Informacja publiczna »

Zgromadzenia publiczne

Oświata

Kultura

Inne

Wybory Powszechne, Referenda, Konsultacje »

Powszechny Spis Rolny 2020

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Zgromadzenia publiczne » Procedury

Zgromadzenia publiczne: Procedury

 

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym 

 

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:

 

1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie,

2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.

3. Złóż zawiadomienie (wraz z podpisanym oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia,  jeśli jest nim inna osoba niż organizator) oraz zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki lub prześlij je faksem albo zeskanuj i prześlij pocztą elektroniczną na adres: promocja@trzcianka.pl

4. Otrzymasz pisemną informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia. 

 

Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku któregokolwiek ze wymaganych informacji) w terminie do 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

 

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmian w jego organizacji)

 

1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym – postępowanie uproszczone.

2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.

3. Zeskanuj zawiadomienie i prześlij pocztą elektroniczną na adres: obrona@trzcianka.pl

lub

1. Zadzwoń do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, tel. 668 880 851

2. W zawiadomieniu podaj następujące dane:

- imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt  z nim;

- datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

- ewentualne zagrożenia, które ocenie organizatora mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia. 

Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia:

a) organu gminy (w postępowaniu zwykłym) lub

b) gminnego centrum zarządzania kryzysowego (w postępowaniu uproszczonym, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna).

 

2. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:

a) w postępowaniu zwykłym w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia;

b) w postępowaniu uproszczonym, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

 

3. Organizator zgromadzenia – w postępowaniu zwykłym - zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu (w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki w godzinach pracy urzędu) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2020 poz. 344).

 

4. Organizator zgromadzenia – w postępowaniu uproszczonym - zawiadamia centrum zarządzania kryzysowego o zamiarze zorganizowania zgromadzenia telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

 

Wymagane dokumenty:

 

Postępowanie zwykłe: 

1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym .

2. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator) .

3. Zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.

 

Postępowanie uproszczone: 

1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym – postępowanie uproszczone

 

Opłaty: Brak.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki

 

Termin odpowiedzi:

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminny, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. 

 

Tryb odwoławczy:

Do Sądu Okręgowego w Poznaniu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

Uwagi:

1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie narusza przepisy karne;

b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

 

2. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U z 2019 poz. 631)

 

Dokumenty do pobrania:
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym – postępowanie uproszczone
(wprowadził: Michał Bednarek 2020-04-17 13:11:55)
rozmiar pliku: 13.8Kb
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U z 2019 poz. 631).
(wprowadził: Michał Bednarek 2020-04-17 13:11:55)
rozmiar pliku: 96.1Kb
Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia.
(wprowadził: Administrator 2016-09-01 15:44:13)
rozmiar pliku: 11.5Kb
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postępowanie zwykłe.
(wprowadził: Administrator 2016-09-01 15:43:25)
rozmiar pliku: 25Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz