Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Trzcianka
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzcianki

Gmina Trzcianka

Rada Miejska

Zarządzenia Burmistrza

Finanse i mienie

Oświadczenia majątkowe

Ogłoszenia, informacje »

Nabór pracowników »

Ochrona środowiska »

Gospodarka odpadami

Informacja publiczna »

Zgromadzenia publiczne

Oświata

Kultura

Inne

Wybory Powszechne, Referenda, Konsultacje »

Powszechny Spis Rolny 2020

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Rada Miejska: Interpelacje i zapytania

Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20-18 r., poz. 994 ze zm.):

INTERPELACJA
Art. 24 ust. 4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

ZAPYTANIE
Art. 24 ust. 5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

FORMULARZ interpelacje/zapytania obrazek pobierz *.doc    
         
Data Interpelacaj/Zapytanie Radna/Radny Treść Odpowiedź
09.07.2020 Zapytanie nr OR.0003.48.2020 dot. budowy punktu przeładunkowego odpadów komunalnych Edward Joachimiak pobierz  
09.07.2020 Zapytanie nr OR.0003.47.2020 dot. opracowania dokumentu określającego zadania, nakłady finansowe, możliwości oraz działania w zakresie wykorzystania potencjału jezior Edward Joachimiak pobierz  
09.07.2020 Zapytanie nr OR.0003.46.2020 dot. umów dzierżawy, najmu oraz sprzedaży nieruchomości Robert Matkowski pobierz  
09.07.2020 Zapytanie nr OR.0003.45.2020 dot. harmonogramu remontu dróg Robert Matkowski pobierz  
09.07.2020 Zapytanie nr OR.0003.44.2020 dot. realizacji zadań w ramach konkursów Edward Joachimiak pobierz  
09.07.2020 Zapytanie nr OR.0003.43.2020 dot.wydatków poniesionych w związku z profilaktyką i przeciwdziałaniem pandemii Edward Joachimiak pobierz  
09.07.2020 Zapytanie nr OR.0003.42.2020 dot. tekstu jednolitego Statutu Gminy Trzcianka  Edward Joachimiak pobierz  
09.07.2020 Zapytanie nr OR.0003.41.2020 dot. uprawy gminnego terenu przy PSZOK Edward Joachimiak pobierz  
09.07.2020 Zapytanie nr OR.0003.40.2020 dot. terenu przy jeziorze Logo Edward Joachimiak pobierz  
09.07.2020 Zapytanie nr OR.0003.39.2020 dot. braku odpowiedzi na pismo Społecznego Komitetu Budowy Pominika Niepodległości Edward Joachimiak pobierz  
09.07.2020 Zapytanie nr OR.0003.38.2020 dot. funkcjonowania kasy w Urzędzie Miejskim Trzcianki Robert Matkowski pobierz  
07.05.2020 Interpelacja nr OR.0003.22.2020.MD dot. rezygnacji z realizacji w br. obchodów dożynkowych oraz konkursu piękna wieś Józef Łastowski pobierz  pobierz 
28.02.2020 Zapytanie nr OR.0003.17.2020 dot. rejestru umów/zleceń 2020 rok Robert Matkowski pobierz  pobierz
19.02.2020 Interpelacja nr OR.0003.13.2020  dot. monitoringu miejskiego Robert Matkowski pobierz

 pobierz

pobierz cz. 2

ekspertyza

19.02.2020 Interpelacja nr OR.0003.11.2020 dot. gospodarki odpadami Robert Matkowski pobierz pobierz 
18.02.2020 Interpelacja nr OR.0003.10.2020 dot. rocznych kosztów funkcjonowania budynku CIS Robert Matkowski pobierz pobierz
18.02.2020 Zapytanie nr OR.0003.9.2020 dot. zakupionych przez Gminę Trzcianka stołów bankietowych Edward Joachimiak pobierz  pobierz
18.02.2020 Zapytanie nr OR.0003.8.2020 dot. projektów technicznych adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Siedlisku na potrzeby Przedszkola Edward Joachimiak pobierz  pobierz
17.02.2020 Zapytanie nr OR.0003.6.2020 dot. kosztów likwidacji Gminnego Przedszkola w Siedlisku Robert Matkowski pobierz pobierz 
23.01.2020 Zapytanie nr 2/2020 dot. prośby o udzielnie informacji dotyczącej funkcjonowania spółki "Kombud" Edward Joachimiak pobierz

pobierz 

pobierz

23.01.2020 Interpelacja nr 1/2020 dot. udostępnienia dokumentacji dotyczącej wdrażania "Systemu identyfikacji wizualnej gminy Trzcianka" Edward Joachimiak pobierz pobierz
ROK 2019
28.11.2019 Zapytanie nr 39/2019 dot. zgodności z prawem przekazanego wkładu pnieniężnego spółce KOMBUD Edward Joachimiak pobierz pobierz 
28.11.2019 Interpelacja nr 38/2019 dot. zagospodarowania budynku Centrum Integracji Społecznej Edward Joachimiak pobierz pobierz 
18.11.2019 Zapytanie nr 37/2019 dot. sposobu organizacji Balu Noworocznego Burmistrza w poprzednich latach Robert Matkowski pobierz  pobierz
13.11.2019 Interpelacja nr 36/2019 dot. zamieszczenia na stronie Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz PSZOK informacji o sposobie postępowania z wytoworznymi odpadami Edward Joachimiak pobierz pobierz 
13.11.2019 Zapytanie nr 35/2019 dot. przedstawienia preliminarza dochodów i wydatków Balu zaplanowanego na 18.01.2020r. Edward Joachimiak pobierz pobierz 
30.10.2019 Zapytanie nr 34/2019 dot. powodu braku zaproszenia na Sesję Rady Miejskiej posła Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Czarneckiego Edward Joachimiak pobierz pobierz 
30.10.2019 Zapytanie nr 33/2019 dot. planu ograniczeń wydatków w stosunku do wydatków roku 2019 w projekcie budżetu gminy na 2020 rok Edward Joachimiak pobierz pobierz
30.10.2019 Interpelacja nr 32/2019 dot. zmian kadrowych w Urzędzie Miejskim Trzcianki w okresie 11.2018 r. - 10.2019 r. Edward Joachimiak pobierz  pobierz
30.10.2019 Zapytanie nr 31/2019 dot. przychodów i rozchodów związanych z organizacją IX Międzynarodowego Memoriału Szachowego im. Ferdynanda Dziedzica Edward Joachimiak pobierz pobierz 
07.10.2019 Interpelacja nr 30/2019 dot. ponoszonych kosztów przez BPiCK w Trzciance Robert Matkowski pobierz  pobierz
zapytanie do odpowiedzi na interpelację nr 30/2019 pobierz 
26.09.2019 Interpelacja nr 29/2019 dot. stanu technicznego dróg w gminie Edward Joachimiak pobierz  pobierz
26.09.2019 Interpelacja nr 28/2019 dot. wyszczególnienia wysokości środków finansowych oraz na jakie cele zostały wydatkowe środki związane z budową pływalni w Trzciance Robert Matkowski pobierz  pobierz
zapytanie do odpowiedzi na interpelację nr 28/2019  pobierz
26.09.2019 Zapytanie nr 27/2019 dot. wykorzystania Trzcianeckiej Przystani Żeglarskiej w 2019 r. Robert Matkowski pobierz pobierz 
zapytanie do odpowiedzi na zapytanie nr 27/2019
pobierz 
26.09.2019 Zapytanie nr 26/2019 dot. kosztów operacji dot. zmniejszenia ilości odpadów zgormadzonych w PSZOK Edward Joachimiak pobierz

 odpowiedz

dodatkowa odpowiedz

26.09.2019 Zapytanie nr 25/2019 dot. zagospodarowania obiektu przy ul. Żeromskiego 32A Edward Joachimiak pobierz pobierz 
29.08.2019 Zapytanie nr 24/2019 dot. trybu wyboru oraz doświadczenia zawodowego nowo wybranego prezesa spółki "Kombud" Edward Joachimiak pobierz pobierz
29.08.2019 Zapytanie nr 23/2019 dot. przywracanie lub tworzenie nowych połączeń autobusowych Edward Joachimiak pobierz pobierz
30.05.2019 Interpelacja nr 22/2019 dot. sytuacji rzeczowo-finansowej spólki "Kombud" Edward Joachimiak pobierz pobierz
30.05.2019 Zapytanie nr 21/2019 dot. budowy pływani Edward Joachimiak, Tomasz Tomczak pobierz  pobierz
10.05.2019 Interpelacja 20/2019 dot. lokalizacji przystanku PKS Edward Joachimiak pobierz pobierz
15.05.2019 Interpelacja nr 19/2019 dot. danych dotyczących funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance Edward Joachimiak pobierz

pobierz cz. 1

pobierz cz. 2 

pobierz cz. 3

29.04.2019 Zapytanie nr 18/2019 dot. zdarzeń losowych na ternie Cmenatarza Komunalnego łączacych się z uszczerbkiem na zdrowiu  Edward Joachimiak pobierz  pobierz
25.04.2019 Zapytanie nr 17/2019 dot. obniżenia krawężnika oraz uzupełnienia polbruku przy przejściu dla pieszych - ul. Dąbrowskiego/Fałata Wojciech Magdziarz pobierz pobierz 
25.04.2019 Zapytanie nr 16/2019 dot. zwiększenia ilości patroli policji w okresie letnim Wojciech Magdziarz pobierz pobierz 
25.04.2019 Zapytanie nr 15/2019 dot. sprawdzenia oraz usunięcia karuzeli talerzykowej na placu zabaw przy ul. Broniewskiego/Mickiewicza Wojciech Magdziarz pobierz pobierz 
25.04.2019 Interpelacja nr 14/2019 dot. opracowania projektu "Programu przeciwdziałania powstawaniu oraz likwidacji istniejących barier architektonicznych..." Edward Joachmiak pobierz  pobierz
 25.04.2019  Zapytanie nr 13/2019 dot. spełnienia wszystkich warunków i standardów dot. dostępu osób niepełnosprawnych w budynku CIS  Edward Joachimiak  pobierz pobierz 
25.04.2019

Zapytanie nr 12/2019 dot. 200 gospodarstw nie objętych systemem odpłatności za odbiór i utylizację nieczytsości

Edward Joachimiak pobierz  pobierz
17.04.2019

Zapytanie nr 11/2019:

  • montaż ławek - skwer ul. Broniewskiego;
  • remont chodnika ul. Broniewskiego;
  • remont chodnia przy Gminnym Przedszkolu Nr 3;
  • ul. Staszica - nie palą się lampy.
Zygmunt Czarny pobierz pobierz
28.03.2019 Zapytanie nr 10/2019 - dot. udostępnienia budynku na ul. Żeromskiego 32 Edward Joachimiak pobierz pobierz
28.03.2019 Zapytanie nr 9/2019 - dot. podpisania ugody z firmą Altvater Edward Joachimiak pobierz pobierz
28.03.2019 Zapytanie nr 8/2019 - dot. kosztów funkcjonowania żłobka i przedszkoli Edward Joachimiak pobierz pobierz
28.03.2019 Zapytanie nr 7/2019 - dot. przeprowadzenia analizy wycięcia drzew przy skrzyżowaniach Wojciech Magdziarz pobierz pobierz
28.03.2019 Zapytanie nr 6/2019 - dot. ilości gospodarstw domowych niepodłączonych do instalacji sanitarnej Wojciech Magdziarz pobierz

pobierz

dodatkowa odpowiedź

28.02.2019 Zapytanie nr 5/2019 - dot. koszt przeprogramowania parkomatu Edward Joachimiak pobierz pobierz
28.02.2019 Zapytanie nr 4/2019 - dot. przychodów budżetu gminy Trzcianka w latach 2014-2018 pochodzących z udziały w podatku PIT i CIT Edward Joachimiak pobierz pobierz
28.02.2019 Zapytanie nr 3/2019 - dot. dalszego remontu drogi woj. nr 180 Józef Łastowski pobierz  pobierz
28.02.2019 Interpelacja nr 2/2019 - dot. wdrożenia systemu dotowania stowarzyszeń i innych organizatorów Edward Joachimiak pobierz pobierz
28.02.2019 Interpelacja nr 1/2019 - dot. przejęcia oraz przekształcenia spółki Kombud  Edward Joachimiak  pobierz pobierz

 


 Wnioski zgłoszone przez radnych podczas sesji:

wstecz