Gmina Trzcianka
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzcianki

Gmina Trzcianka

Rada Miejska

Zarządzenia Burmistrza

Finanse i mienie

Oświadczenia majątkowe

Ogłoszenia, informacje »

Nabór pracowników »

Ochrona środowiska »

Gospodarka odpadami

Informacja publiczna »

Zgromadzenia publiczne

Oświata

Kultura

Inne

Wybory Powszechne, Referenda, Konsultacje »

Powszechny Spis Rolny 2020

walidacja css walidacja html
Strona główna » Rejestr zmian

Rejestr zmian:


2020-07-28 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Oświadczenia radnych
dział: Oświadczenia majątkowe
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-28 / 13:37:55
przejdź do wpisu >>
2020-07-28 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Oświadczenia radnych
dział: Oświadczenia majątkowe
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-28 / 13:36:54
przejdź do wpisu >>
2020-07-28 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.28.2020.PS) Utwardzenie nawierzchni drogi do cmentarza w Białej
dział: Zapytania ofertowe
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-28 / 08:38:45
przejdź do wpisu >>
2020-07-28 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.18.2020.KSL) Remont drogi gruntowej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 1574 w m. Trzcianka
dział: Zapytania ofertowe
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-28 / 08:37:53
przejdź do wpisu >>
2020-07-24 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.720.2.2020.KSL ) Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na Budowie drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieślniczą
dział: Inwestycje
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-24 / 12:35:19
przejdź do wpisu >>
2020-07-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (RPI.720.2.2020.KSL ) Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na \"Budowie drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieślniczą\"
dział: Inwestycje
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-24 / 12:34:10
przejdź do wpisu >>
2020-07-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (OŚ.6220.33.2020.JK) Zawiadomienie o zakończeniu postępowania budowa elektrowni fotowoltaicznej dz. nr 688 obręb Biała
dział: Ochrona środowiska
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-24 / 08:06:44
przejdź do wpisu >>
2020-07-23 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.29.2020.JS) Pielęgnacja drzewostanu oraz terenów zieleni, nasadzenia drzew i krzewów
dział: Zamówienia pow. 30 000 EUR - otwarte
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-23 / 15:50:46
przejdź do wpisu >>
2020-07-23 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.29.2020.JS) Pielęgnacja drzewostanu oraz terenów zieleni, nasadzenia drzew i krzewów
dział: Zamówienia pow. 30 000 EUR - otwarte
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-23 / 15:50:18
przejdź do wpisu >>
2020-07-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.29.2020.JS) Pielęgnacja drzewostanu oraz terenów zieleni, nasadzenia drzew i krzewów
dział: Zamówienia pow. 30 000 EUR - otwarte
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-23 / 15:48:33
przejdź do wpisu >>
2020-07-23 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Dowozy
dział: Załatwienie spraw
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-23 / 13:59:37
przejdź do wpisu >>
2020-07-23 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Dowozy
dział: Załatwienie spraw
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-23 / 13:59:17
przejdź do wpisu >>
2020-07-23 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Dowozy
dział: Załatwienie spraw
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-23 / 13:47:23
przejdź do wpisu >>
2020-07-23 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.6733.13.2020) Budowa kablowej sieci oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Trzcianka na działkach nr ewid.: 68, 70/4, 71/1, 72/1, 1511, 1516, 1517/29
dział: ARCHIWUM - Obwieszczenia w trybie wydawanych decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-23 / 09:57:34
przejdź do wpisu >>
2020-07-22 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.6733.15.2020) Budowa stanowiska serwisowego dla kamperów w obrębie geodezyjnym Trzcianka na działce nr ewid. 54/7
dział: Obwieszczenia w trybie wydawanych decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-22 / 15:01:06
przejdź do wpisu >>
2020-07-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (OŚ.6220.45.2020.JK) Informacja Burmistrza Trzcianki o wniosku wdrażanie zmian w zakresie powierzchniowej obróbki aluminium, z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych oraz oczyszczania ścieków przemysłowych
dział: Ochrona środowiska
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-22 / 14:23:55
przejdź do wpisu >>
2020-07-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (OŚ.6220.45.2020.JK) Wszczęcie postępowania administracyjnego wdrażanie zmian w zakresie powierzchniowej obróbki aluminium, z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych oraz oczyszczania ścieków przemysłowych
dział: Ochrona środowiska
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-22 / 14:03:09
przejdź do wpisu >>
2020-07-22 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.24.2020.JS) Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej należących do gminy Trzcianka
dział: Zamówienia pow. 30 000 EUR - otwarte
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-22 / 11:48:39
przejdź do wpisu >>
2020-07-22 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.23.2020.JS) Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Biała
dział: Zamówienia pow. 30 000 EUR - rozstrzygnięte
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-22 / 10:43:58
przejdź do wpisu >>
2020-07-22 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.26.2020.KSL) Wykonanie podstawowych przeglądów technicznych dróg publicznych oraz obiektów mostowych wraz z pomiarami widoczności na przejazdach kolejowych
dział: Zapytania ofertowe
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-22 / 10:34:21
przejdź do wpisu >>
2020-07-22 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego
dział: Przetargi - archiwum
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-22 / 08:19:59
przejdź do wpisu >>
2020-07-21 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.6733.15.2020) Budowa stanowiska serwisowego dla kamperów w obrębie geodezyjnym Trzcianka na działce nr ewid. 54/7
dział: Obwieszczenia w trybie wydawanych decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-21 / 15:15:49
przejdź do wpisu >>
2020-07-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (RPI.6733.15.2020) Budowa stanowiska serwisowego dla kamperów w obrębie geodezyjnym Trzcianka na działce nr ewid. 54/7
dział: Obwieszczenia w trybie wydawanych decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-21 / 15:15:15
przejdź do wpisu >>
2020-07-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (OŚ.6220.30.2020.JK) Obwieszczenie Burmistrza Trzcianki o wydaniu decyzji wykonanie studni awaryjnej nr 2 dz. nr 214/3 obręb Siedlisko
dział: Ochrona środowiska
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-21 / 14:08:42
przejdź do wpisu >>
2020-07-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (RPI.6721.1.2020.MM) obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w rejonie jeziora Sarcz
dział: Obwieszczenia w trybie sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-21 / 12:37:04
przejdź do wpisu >>
2020-07-21 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje
dział: Gospodarka odpadami
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-21 / 11:26:11
przejdź do wpisu >>
2020-07-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.6721.1.2020.MM) obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp w rejonie jeziora Sarcz
dział: Obwieszczenia w trybie sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-20 / 13:27:51
przejdź do wpisu >>
2020-07-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (RPI.6721.1.2020.MM) obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp w rejonie jeziora Sarcz
dział: Obwieszczenia w trybie sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-20 / 13:27:20
przejdź do wpisu >>
2020-07-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.7003.2.2020.RZ) Informacja w sprawie jakości wody - wytyczne WHO
dział: ARCHIWUM -Zdrowie i bezpieczeństwo
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-20 / 12:50:04
przejdź do wpisu >>
2020-07-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.7003.2.2020.RZ) Ocena jakości wody w Trzciance i Radolinie
dział: ARCHIWUM -Zdrowie i bezpieczeństwo
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-20 / 12:49:20
przejdź do wpisu >>
2020-07-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: DEMO 2
dział: Załączniki
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-20 / 12:46:03
przejdź do wpisu >>
2020-07-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Interpelacje i zapytania
dział: Rada Miejska
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-20 / 12:43:51
przejdź do wpisu >>
2020-07-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Interpelacje i zapytania
dział: Rada Miejska
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-20 / 12:18:31
przejdź do wpisu >>
2020-07-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Interpelacje i zapytania
dział: Rada Miejska
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-20 / 12:00:05
przejdź do wpisu >>
2020-07-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Interpelacje i zapytania
dział: Rada Miejska
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-20 / 11:24:51
przejdź do wpisu >>
2020-07-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Interpelacje i zapytania
dział: Rada Miejska
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-20 / 10:57:25
przejdź do wpisu >>
2020-07-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Interpelacje i zapytania
dział: Rada Miejska
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-20 / 10:22:29
przejdź do wpisu >>
2020-07-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.7011.6.2020.KSL) Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1315P
dział: Inwestycje
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-20 / 10:11:41
przejdź do wpisu >>
2020-07-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (RPI.7011.6.2020.KSL) Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1315P
dział: Inwestycje
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-20 / 10:11:27
przejdź do wpisu >>
2020-07-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Interpelacje i zapytania
dział: Rada Miejska
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-20 / 10:06:17
przejdź do wpisu >>
2020-07-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Interpelacje i zapytania
dział: Rada Miejska
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-20 / 10:03:19
przejdź do wpisu >>
2020-07-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.7003.2.2020.RZ) Ocena jakości wody we wsi Biała
dział: ARCHIWUM -Zdrowie i bezpieczeństwo
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-20 / 07:58:26
przejdź do wpisu >>
2020-07-17 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Petycje
dział: Inne
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-17 / 11:55:28
przejdź do wpisu >>
2020-07-17 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Petycje
dział: Inne
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-17 / 11:54:34
przejdź do wpisu >>
2020-07-16 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Rejestr umów
dział: Urząd Miejski Trzcianki
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-16 / 14:07:04
przejdź do wpisu >>
2020-07-16 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (OŚ.6220.33.2020.JK) wszczęcie postępowania administracyjnego budowa elektrowni fotowoltaicznej dz. nr 688 obręb Biała
dział: Ochrona środowiska
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-16 / 13:07:43
przejdź do wpisu >>
2020-07-16 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.28.2020.PS) Utwardzenie nawierzchni drogi do cmentarza w Białej
dział: Zapytania ofertowe
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-16 / 11:36:44
przejdź do wpisu >>
2020-07-16 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.28.2020.PS) Utwardzenie nawierzchni drogi do cmentarza w Białej
dział: Zapytania ofertowe
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-16 / 11:34:52
przejdź do wpisu >>
2020-07-15 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.720.5.2020.KSL) Rozbudowa ul. Rzemieslniczej
dział: Inwestycje
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-15 / 15:17:06
przejdź do wpisu >>
2020-07-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (RPI.720.5.2020.KSL) Rozbudowa ul. Rzemieslniczej
dział: Inwestycje
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-15 / 15:16:01
przejdź do wpisu >>
2020-07-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (OŚ.6220.37.2020.JK) Informacja Burmistrza Trzcianki budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „BIAŁA V
dział:
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-15 / 13:00:01
przejdź do wpisu >>
2020-07-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (OŚ.6220.37.2020.JK) Informacja o wszczęciu postępowania budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „BIAŁA V”
dział: Ochrona środowiska
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-15 / 12:58:23
przejdź do wpisu >>
2020-07-15 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.720.5.2020.KSL) Rozbudowa ul- Rzemieślniczej w Trzciance
dział: Inwestycje
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-15 / 12:18:58
przejdź do wpisu >>
2020-07-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (RPI.720.5.2020.KSL) Rozbudowa ul- Rzemieślniczej w Trzciance
dział: Inwestycje
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-15 / 12:17:50
przejdź do wpisu >>
2020-07-15 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.6733.12.2020) Budowa wieży telekomunikacyjnej dz. nr 1527/1 obręb Trzcianka
dział: Obwieszczenia w trybie wydawanych decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-15 / 07:34:35
przejdź do wpisu >>
2020-07-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
dział: Przetargi - nieruchomości
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-14 / 14:58:55
przejdź do wpisu >>
2020-07-14 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
dział: Przetargi - nieruchomości
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-14 / 14:58:35
przejdź do wpisu >>
2020-07-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RGK.272.59.2020.BM) Remont sanitariatu w budynku SP w Siedlisku
dział: Zapytania ofertowe
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-14 / 13:44:40
przejdź do wpisu >>
2020-07-14 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (RGK.272.59.2020.BM) Remont sanitariatu w budynku SP w Siedlisku
dział: Zapytania ofertowe
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-14 / 13:43:46
przejdź do wpisu >>
2020-07-14 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (RPI.6733.12.2020) Budowa wieży telekomunikacyjnej dz. nr 1527/1 obręb Trzcianka
dział: Obwieszczenia w trybie wydawanych decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-14 / 13:25:00
przejdź do wpisu >>
2020-07-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.24.2020.JS) Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej należących do gminy Trzcianka
dział: Zamówienia pow. 30 000 EUR - otwarte
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-14 / 13:18:14
przejdź do wpisu >>
2020-07-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.24.2020.JS) Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej należących do gminy Trzcianka
dział: Zamówienia pow. 30 000 EUR - otwarte
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-14 / 08:13:38
przejdź do wpisu >>
2020-07-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.25.2020.JS) Remont pomieszczeń w budynku byłego TDK w celu przystosowania do potrzeb MGOPS (Centrum Usług Społecznych) w Trzciance
dział: Zamówienia pow. 30 000 EUR - otwarte
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-13 / 15:03:08
przejdź do wpisu >>
2020-07-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.25.2020.JS) Remont pomieszczeń w budynku byłego TDK w celu przystosowania do potrzeb MGOPS (Centrum Usług Społecznych) w Trzciance
dział: Zamówienia pow. 30 000 EUR - otwarte
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-13 / 15:02:10
przejdź do wpisu >>
2020-07-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RGK.272.57.2020.BM) Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka - Remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Runowie
dział: Zapytania ofertowe
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-13 / 13:12:49
przejdź do wpisu >>
2020-07-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (RGK.272.57.2020.BM) Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka - Remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Runowie
dział: Zapytania ofertowe
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-13 / 13:11:39
przejdź do wpisu >>
2020-07-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: PSZOK
dział: Gospodarka odpadami
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-13 / 12:16:37
przejdź do wpisu >>
2020-07-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: PSZOK
dział: Gospodarka odpadami
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-13 / 12:14:35
przejdź do wpisu >>
2020-07-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje
dział: Gospodarka odpadami
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-13 / 11:58:35
przejdź do wpisu >>
2020-07-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Radni Rady Miejskiej Trzcianki
dział: Rada Miejska
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-13 / 08:23:40
przejdź do wpisu >>
2020-07-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Radni Rady Miejskiej Trzcianki
dział: Rada Miejska
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-13 / 08:23:06
przejdź do wpisu >>
2020-07-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Radni Rady Miejskiej Trzcianki
dział: Rada Miejska
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-13 / 08:22:40
przejdź do wpisu >>
2020-07-11 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
dział: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-11 / 09:15:21
przejdź do wpisu >>
2020-07-10 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.24.2020.JS) Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej należących do gminy Trzcianka
dział: Zamówienia pow. 30 000 EUR - otwarte
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-10 / 14:11:26
przejdź do wpisu >>
2020-07-10 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Sesje Rady Miejskiej
dział: Rada Miejska
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-10 / 13:10:18
przejdź do wpisu >>
2020-07-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (OŚ.6220.36.2020.JK) Wszczęcie postępowania administracyjnego budowa elektrowni fotowoltaicznej obręb Biała
dział:
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-09 / 15:32:20
przejdź do wpisu >>
2020-07-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (OŚ.6220.36.2020.JK) Informacja Burmistrza Trzcianki o wniosku budowa elektrowni fotowoltaicznej obręb Biała
dział: Ochrona środowiska
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-09 / 15:30:35
przejdź do wpisu >>
2020-07-09 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.26.2020.KSL) Wykonanie podstawowych przeglądów technicznych dróg publicznych oraz obiektów mostowych wraz z pomiarami widoczności na przejazdach kolejowych
dział: Zapytania ofertowe
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-09 / 14:59:10
przejdź do wpisu >>
2020-07-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.26.2020.KSL) Wykonanie podstawowych przeglądów technicznych dróg publicznych oraz obiektów mostowych wraz z pomiarami widoczności na przejazdach kolejowych
dział: Zapytania ofertowe
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-09 / 14:57:52
przejdź do wpisu >>
2020-07-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (OŚ.6220.25.2020.JK) Wszczęcie postępowania administracyjnego budowa elektrowni fotowoltaicznej obręb Siedlisko, obręb Runowo
dział:
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-09 / 13:14:41
przejdź do wpisu >>
2020-07-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (OŚ.6220.25.2020.JK) Informacja Burmistrza Trzcianki o wniosku budowa elektrowni fotowoltaicznej obręb Siedlisko, obręb Runowo
dział: Ochrona środowiska
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-09 / 13:13:07
przejdź do wpisu >>
2020-07-09 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (OŚ.6220.25.2020.JK) Wszczęcie postępowania administracyjnego: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 235 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
dział: Ochrona środowiska
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-09 / 10:27:22
przejdź do wpisu >>
2020-07-09 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (OŚ.6220.25.2020.JK) Informacja Burmistrza Trzcianki o budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 235 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
dział: Ochrona środowiska
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-09 / 10:26:17
przejdź do wpisu >>
2020-07-09 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.23.2020.JS) Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Biała
dział: Zamówienia pow. 30 000 EUR - otwarte
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-09 / 10:08:35
przejdź do wpisu >>
2020-07-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
dział: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-08 / 15:19:16
przejdź do wpisu >>
2020-07-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: ARCHIWUM - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
dział: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-08 / 15:16:12
przejdź do wpisu >>
2020-07-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: ARCHIWUM - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
dział: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-08 / 15:14:56
przejdź do wpisu >>
2020-07-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (RPI.6733.13.2020) Budowa kablowej sieci oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Trzcianka na działkach nr ewid.: 68, 70/4, 71/1, 72/1, 1511, 1516, 1517/29
dział: Obwieszczenia w trybie wydawanych decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-08 / 09:50:14
przejdź do wpisu >>
2020-07-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (OŚ.6220.30.2020.JK) Zakończenie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej wykonaniu studni awaryjnej nr 2 dz. nr 214/3 obręb Siedlisko
dział: Ochrona środowiska
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-08 / 09:25:52
przejdź do wpisu >>
2020-07-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.24.2020.JS) Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej należących do gminy Trzcianka
dział: Zamówienia pow. 30 000 EUR - otwarte
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-08 / 08:25:45
przejdź do wpisu >>
2020-07-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż 20 sztuk drzew gatunku Topola balsamiczna na pniu w miejscowości Nowa Wieś, gmina Trzcianka
dział: Przetargi - inne
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-08 / 08:23:40
przejdź do wpisu >>
2020-07-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż 20 sztuk drzew gatunku Topola balsamiczna \\
dział: Przetargi - inne
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-08 / 08:23:14
przejdź do wpisu >>
2020-07-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż 20 sztuk drzew gatunku Topola balsamiczna \"na pniu\" w miejscowości Nowa Wieś, gmina Trzcianka
dział: Przetargi - inne
osoba wprowadzająca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-08 / 08:22:24
przejdź do wpisu >>
2020-07-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.24.2020.JS) Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej należących do gminy Trzcianka
dział: Zamówienia pow. 30 000 EUR - otwarte
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-08 / 07:32:57
przejdź do wpisu >>
2020-07-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: (RPI.271.24.2020.JS) Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej należących do gminy Trzcianka
dział: Zamówienia pow. 30 000 EUR - otwarte
osoba modyfikująca: Michał Bednarek
czas akcji: 2020-07-08 / 07:32:36
przejdź do wpisu >>
2020-07-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (OŚ.6220.25.2020.JK) Wszczęcie postępowania administracyjnego: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 235 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
dział: Ochrona środowiska
osoba wprowadzająca: Administrator
czas akcji: 2020-07-07 / 12:09:12
przejdź do wpisu >>
2020-07-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (OŚ.6220.25.2020.JK) Informacja Burmistrza Trzcianki o budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 235 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
dział: Ochrona środowiska
osoba wprowadzająca: Administrator
czas akcji: 2020-07-07 / 12:04:09
przejdź do wpisu >>
2020-07-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Komunikaty
dział: Zgromadzenia publiczne
osoba modyfikująca: Administrator
czas akcji: 2020-07-07 / 11:59:24
przejdź do wpisu >>
2020-07-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: (RPI.6721.7.2020) Obwieszczenmie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp Siedlisko Wschód
dział: Obwieszczenia w trybie sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
osoba wprowadzająca: Administrator
czas akcji: 2020-07-07 / 08:44:54
przejdź do wpisu >>
2020-07-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Harmonogram wywozu odpadów
dział: Gospodarka odpadami
osoba modyfikująca: Administrator
czas akcji: 2020-07-07 / 08:32:22
przejdź do wpisu >>
następna >>