Gmina Trzcianka
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzcianki

Gmina Trzcianka

Rada Miejska

Zarządzenia Burmistrza

Finanse i mienie

Oświadczenia majątkowe

Ogłoszenia, informacje »

Nabór pracowników »

Ochrona środowiska »

Gospodarka odpadami

Informacja publiczna »

Zgromadzenia publiczne

Oświata

Kultura

Inne

Wybory Powszechne, Referenda, Konsultacje »

Powszechny Spis Rolny 2020

walidacja css walidacja html
Strona główna » Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe:


INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. Półkolonia Trzcianka 2020
wytworzono: 2 Lipca 2020
Zarządzenie nr 47/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2020 roku na zadanie w zakresie ratownictwa wodnego
wytworzono: 6 Maja 2020
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi za 2019 r.
wytworzono: 21 Kwietnia 2020
Zarządzenie Nr 24/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie podziały środków na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020
wytworzono: 5 Marca 2020
Zarządzenie Nr 23/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku - II nabór
wytworzono: 4 Marca 2020
Zarządzenie Nr 17/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, turystyki i ekologii w 2020 roku
wytworzono: 14 Lutego 2020
Zarządzenie Nr 15/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020
wytworzono: 4 Lutego 2020
Zarządzenie Nr 14/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 ro
wytworzono: 3 Lutego 2020
Zarządzenie Nr 13/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
wytworzono: 3 Lutego 2020
Zarządzenie Nr 9/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
wytworzono: 28 Stycznia 2020
Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, turystyki i ekologii w 2020 roku
wytworzono: 7 Stycznia 2020
Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, turystyki i ekologii w 2020 roku
wytworzono: 7 Stycznia 2020
Zarządzenie NR 179/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
wytworzono: 12 Grudnia 2019
OGŁOSZENIE o konsultacjach projektu programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2020 rok
wytworzono: 8 Października 2019
Zarządzenie NR 149/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
wytworzono: 25 Września 2019
OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2020 r.
wytworzono: 24 Września 2019