Gmina Trzcianka
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzcianki

Gmina Trzcianka

Rada Miejska

Zarządzenia Burmistrza

Finanse i mienie

Oświadczenia majątkowe

Ogłoszenia, informacje »

Nabór pracowników »

Ochrona środowiska »

Gospodarka odpadami

Informacja publiczna »

Zgromadzenia publiczne

Oświata

Kultura

Inne

Wybory Powszechne, Referenda, Konsultacje »

Powszechny Spis Rolny 2020

walidacja css walidacja html
Strona główna » ARCHIWUM - ogłoszenia, informacje

ARCHIWUM - ogłoszenia, informacje:


(RPK.6344.2020) Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2020 r.
wytworzono: 16 Stycznia 2020
PROJEKT REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCEGO NA TERENIE GMINY TRZCIANKA
wytworzono: 24 Października 2018
INFORMACJA BURMISTRZA TRZCIANKI dot. szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
wytworzono: 26 Września 2018
INFORMACJA o zmianie harmonogramu wywozu odpadów gabarytowych
wytworzono: 19 Września 2018
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Łomnicy
wytworzono: 4 Lipca 2018
ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Rzymowskiego położonej w Trzciance w miejscowości Trzcianka nazwy Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
wytworzono: 18 Czerwca 2018
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
wytworzono: 5 Czerwca 2018
OGŁOSZENIE w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na terenie gminy Trzcianka w 2018 roku
wytworzono: 13 Kwietnia 2018
INFORMACJA BURMISTRZA TRZCIANKI z dnia 26 lutego 2018 r. o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
wytworzono: 28 Lutego 2018
(RPI.6825.4.2017.EW) OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości - Miasto Trzcianka Plac Pocztowy, działka nr 1181
wytworzono: 25 Października 2017
(RPI.6825.3.2017.EW) OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości - Rychlik – działka nr 211
wytworzono: 19 Października 2017